Fält exkursion - Askö
Fält exkursion med SU @ Askö!